วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเลี้ยงไก่ไข่ ระบบ EVAP


ระบบ EVAP

ระบบ EVAP คือ การระบายอากาศประเภทหนึ่ง ที่เน้นการใช้ประโยชน์ จากความเร็วลมร่วมกับการระเหยของน้ำเพื่อให้อุณหภูมิของอากาศลดลง หรือเรียกว่า ระบบปรับอากาศแบบแผงระเหยไอเย็น (Evaporative cooling pads system) เป็นระบบที่เหมาะกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง

หลักการทำงานของระบบ EVAP คือการแลกเปลี่ยนของอากาศที่อยู่บริเวณโดยรอบไหลมาผ่านแผงระเหยน้ำ (Cooling pads) ซึ่งมีลักษณะเปียกชื้น มีพื้นที่สัมผัสอากาศมากและอากาศไหลผ่านได้ดี น้ำที่เกาะตามผิวของแผ่น Cooling pads จึงเกิดการระเหย ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง ความรู้สึกจะเย็นสบาย
Cooling pads เป็นหัวใจของระบบ EVAP ผลิตจากวัสดุที่เป็นเยื่อไม้จากธรรมชาติเคลือบสารชนิดพิเศษที่ดูดซับน้ำได้รวดเร็ว และไม่เปื่อยยุ่ย สามารถกระจายน้ำไปทั่วทุกผื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และยังออกแบบร่องอากาศให้มีความลาดเอียง เพื่อช่วยให้น้ำที่เหลือจากการระเหยไหลลงมาชำระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนในอากาศภายนอก ระบบจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่มาเป็นระบบอีแวป (EVAP)

สภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์อยู่ที่อุณหภูมิและความชื้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวสัตว์จะทำให้เกิดความร้อน สัตว์จึงจำเป็นต้องถ่ายเทความร้อนจากตัวของมันออกมาทางผิวหนังในส่วนต่างๆของร่างกาย เนื่องจากไก่ไข่ไม่มีต่อมเหงื่อ การถ่ายเทความร้อนจะมีประสิทธิภาพดี เมื่ออุณหภูมิภายนอกร่างกายสัตว์สูงไม่เกิน 26.7 องศาเซลเซียส ถ้าข้างนอกร้อน ข้างในตัวสัตว์ก็ร้อน การถ่ายเทความร้อนทำได้ยากขึ้น ดังนั้นในไก่ไข่ที่อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนไก่ไข่จะมีกระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายด้วยการอ้าปากหายใจ ซึ่งแสดงว่ามีปัญหาในการระบายความร้อน ความเครียดในตัวสัตว์นั้นก็จะเกิดขึ้นตามมา เป็นความเครียดที่เกิดจากความร้อน ดังนั้นการควบคุมการไก่ไข่ให้มีระบบสุขอนามัยที่ดี ปลอดจากความเครียดดังกล่าว จึงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จากโรงเรือนระบบเดิมที่เป็นระบบเปิด มาเป็นระบบ EVAP

ข้อดีของการทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในระบบ EVAP

1. สามารถป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเพิ่มจำนวนไก่ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยสามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 15 ตัวต่อตารางเมตร (จากปกติ 8-9 ตัวต่อตารางเมตร)
3. อัตราการเติปโตดีขึ้น
4. น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่าการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ในระยะเวลาเท่ากัน
5. อัตราการตายต่ำ
6. สามารถป้องกันแมลงและศัตรูที่มารบกวนได้
7. สามารถจัดการให้แสงสว่างภายในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ลดความชื้นและก๊าซแอมโมเนียภยในโรงเรือนลงได้
9. เป็นการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโรงเรือนที่มีการให้น้ำและอาหารแบบอัตโนมัติ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงจรการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่อยู่ ที่หลับนอนของสัตว์ หากผู้เลี้ยงสัตว์สามารถจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม มีสุขลักษณะที่ดีให้กับสัตว์แล้ว สัตว์ก็จะให้ผลตอบแทนอย่างสูงสุด การสร้างโรงเรือนก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ เนื่องจากสัตว์ในแต่ละระยะต้องการโรงเรือนที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่สัตว์ทุกชนิดต้องการเหมือนกันคือโรงเรือนที่เย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้งและไม่เปียกชื้น
บทความจาก สาส์นไก่ ประจำเดือนมิถุนายน 2552
สงวนฟาร์ม ผู้ผลิต และจำหน่ายไข่ไก่ซีลีเนียม

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เรื่องไข่ๆ กินแค่ไหนถึงจะพอดี?
น้อยกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์.....ไม่เพียงพอ

การไม่ทานไข่ไก่อาจส่งผลเสียต่อเส้นประสาทสมองได้นะครับ ไข่ฟองเล็กๆฟองหนึ่งมีปริมาณ วิตามินบี 12 ซึ่งดีต่อร่างกายมากกว่าปริมาณมาตรฐานที่แนะนำในแต่ละวันเสียอีก "วิตามินบี 12 จำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มป้องกันเส้นใยประสาทค่ะ" อะเมนด้า เออร์เซลล์ นักโภชนาการและผู้เขียนหนังสือ Complete Guide to Healing Foods กล่าว "ถ้าขาดวิตามินบี เส้นใยประสาทอาจถูกทำลายจนฟื้นฟูกลับคืนมาไม่ได้"

นอกจากนี้ไข่ไก่ยังดีต่อสายตาคุณ โดยเมื่อไม่นานมานี้ผลการศึกษาจากอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวรสาร Journal of Nutrition ได้ค้นพบว่า การทานไข่ไก่อย่างน้อย 3 ฟองต่อสัปดาห์จะช่วยป้องกันภาวะการสูญเสียสายตาที่มักเกิดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นได้ เพราะสาร ลูทีน และ ซีแซนทีน ซึ่งเป็นสารรงควัตถุในตระกูลแคโรทีนอยด์ในไข่แดงจะช่วยบำรุงจอประสาทตานั่นเอง


6 ฟองต่อสัปดาห์.....ปริมาณที่พอดี

ไข่เจียวถือเป็นยาบำรุงร่างกายได้เลยนะครับ เพราะนอกจากไข่ไก่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีแล้ว ยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน แถมปริมาณ ซีลีเนียม และ วิตามินอี ในไข่ไก่ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณมีหุ่นกลมเป็นไข่อีกด้วย ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลุยส์เซียน่าสเตทพบว่า คนที่ทานมื้อเช้าโดยมีไข่เป็นส่วนประกอบ จะลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ไม่ทานไข่ไก่ในมื้อเช้าได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์เมื่อบริโภคแคลอรี่ในบริมาณที่เท่ากัน

"โปรตีนในไข่ไก่จะทำให้คุณรู้สึกอิ่มขึ้นอีกถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และยังทำให้คุณลดปริมาณมื้อเที่ยงที่ทานโดยเฉลี่ยได้อีก 164 แคลอรี่" นิคิล ดูแรนดาร์ ผู้เขียนงานวิจัยกล่าว แต่ถ้าคุณอยากสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะงานวิจัยจากเท็กซัสเอแอนด์เอ็มพบว่า การทานไข่ไก่วันละ 3 ฟองเป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์จะช่วยให้หนุ่มนักเวตทั้งหลายสร้างกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันได้เป็น 2 เท่าในช่วงเวลา 12 สัปดาห์

แล้วเรื่องคลอเลสเตอรอลที่เล่าลือกันล่ะ "จริงค่ะ ไข่มีคลอเลสเตอรอล" พาเมลา ไดสัน นักโภชนาการแห่งสมาคมโภชนาการประจำสหราชอาณาจักร กล่าว "แต่จัดว่ามีผลน้อยมากต่อการเพิ่มระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณไขมันอิ่มตัวที่คุณรับประทานอยุ่ทุกวัน" นอกจากนี้ผลการวิจัยเมื่อไม่นานนี้ของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตยังพบว่า การทานไข่ไก่ช่วยลดคลอเลสเตอรอล LDL (ไม่ดี) เพิ่มคลอเรสเตอรอล HDL (ดี) และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้

บทความจากนิตยสาร Men's Health ฉบับเดือนมิถุนายน 2552
ด้วยความปรารถนาดีจาก สงวนฟาร์ม

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไข่ซีลีเนียม


ไข่ซีลีเนียม คืออะไร?

ไข่ไก่สดสงวนฟาร์มทุกฟองได้รับการเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม ผ่านทางอาหารไข่ไก่ในรูปอินทรีย์ (Selenomethionine) ซึ่งมีความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ได้สูง การบริโภคไข่ไก่เสริมซีลีเนียมนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบโปรตีนจากแหล่งอื่นๆแล้ว ไข่ไก่ที่ได้รับการเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมยังจะช่วยให้ร่างกายได้รับซีลีเนียมในปริมาณที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการอีกด้วย ดังนั้นไข่ไก่ที่ได้รับการเสริมซีลีเนียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รับสุขภาพ

ตารางแสดงปริมาณซีลีเนียมที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน
ช่วงอายุ
(ปี)
ชายและหญิง
(ไมโครกรัม/วัน)
สตรีมีครรภ์
(ไมโครกรัม/วัน)
สตรีให้นมบุตร
(ไมโครกรัม/วัน)
1-320--
4-830--
9-1340--
14-19556070
มากกว่า19 556070

ตารางแสดงปริมาณซีลีเนียมในไข่ไก่ที่ได้รับการเสริมซีลีเนียม เปรียบเทียบกับไข่ไก่ธรรมดา
ปริมาณซีลีเนียมในไข่ขาว
(ไมโครกรัม/ฟอง)
ในไข่แดง
(ไมโครกรัม/ฟอง)
ทั้งหมด
(ไมโครกรัม/ฟอง)
ไข่ไก่ธรรมดา7.5612.2019.74
ไข่ไก่ที่เสริมแร่ธาตุซีลีเนียม10.3117.4427.95


โดยผลการตรวจสอบปริมาณซีลีเนียมในไข่ไก่ของสงวนฟาร์ม โดยห้องปฏิบัติการกลางอาหารและเกษตรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2552 พบปริมาณซีลีเนียมทั้งหมด 0.662 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หรือ ประมาณ 40 ไมโครกรัม/ฟอง)หน้าที่สำคัญของซีลีเนียมที่มีต่อร่างกาย

  • ช่วยปกป้องผิว ชะลอความแก่ชรา โดยทำงานร่วมกับวิตามินอี และเสริมฤทธิ์ในการทำงานของวิตามินอีในการรักษาเนื้อเยื่อต่างๆ และชะลอการแก่ตายของเซลล์ธรรมชาติ รักษาความยืดหยุ่นของผิวหนัง
  • ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้น โดยการช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงให้เพียงพอ
  • ป้องกันโรคมะเร็ง โดยการรับประทานซีลีเนียมเป็นประจำจะช่วยต้านฤทธิ์มะเร็ง โดยเฉพาะชนิดผิวหนังที่เกิดจากสารเคมี และแสงแดด
  • ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของซีลีเนียม จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ภูมิคุ้มกัน
  • ช่วยต้านพิษในร่างกาย ซีลีเนียมป้องกันกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษ เช่นปรอท เงิน แคดเมียม เทเลียม ไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และขับถ่ายออกได้เร็วขึ้น
  • ช่วยในการเจริญพันธุ์ ซีลีเนียมช่วยป้องกันผนังเซลล์ เพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ของอสุจิ มีผลทำให้สามารถเข้าไปปฏิสนธิในไข่ของเพศหญิง
  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้เป็นไปตามปรกติ ควบคุมสุขภาพของสายตา ผิวหนังและเส้นผม

ผู้ติดตาม